Anne Katrine Lycke

Koordinator (vikar)
anne.katrine.lycke@fnf-nett.no
416 70 108

Endre Hovland

Koordinator Rogaland
endre.hovland@fnf-nett.no
93835466

Endre er utdannet faglærer i friluftsliv og samfunnsfag med en master i naturbasert reiseliv.