FnfRogalandAktuelt › FAUREFJELL I FARESONEN – IGJEN

FAUREFJELL I FARESONEN – IGJEN

Faurefjell Foto: Anne Katrine Lycke

Kampen for å berge den verdifulle naturen ved Faurefjell i Bjerkreim er dessverre ikke over likevel. 

I fjor høst feiret vi at det planlagte vindkraftverket på Faurefjell ikke kunne bli bygget fordi kommunen hadde sagt nei til dispensasjon og fordi NVE opprettholdt sitt vedtak om at anlegget måtte settes drift innen 31. 12 2021. Etter det må det eventuelt søkes om ny konsesjon.

Vi feiret for tidlig.

Norsk Vind Faurefjell klaget på vedtaket fra Bjerkreim kommunes nei til dispensasjon, og 4. februar fikk de medhold i klagen fra Statsforvalteren. Vedtaket til Bjerkreim kommune fra 17. november 2020 ble kjent ugyldig. Statsforvalteren skriver at vedtaket til kommunen var for dårlig begrunnet, men samtidig gjør Statsforvalteren det helt klart at kommunen fortsatt kan si nei til dispensasjon, men at avslaget må begrunnes bedre. Saken må derfor behandles på nytt i kommunen.

Mandag 22. februar ble saken behandlet på nytt i formannskapet og det ble meget spennende. Rådmannen hadde anbefalt at «Formannskapet vedtar at man er positiv til dispensasjonssøknadene», i strid med tidligere vedtak om nei til dispensasjon.

Politikerne som ikke ønsker Faurefjell vindkraftanlegg hadde forberedt seg godt. På møtet ble det fremmet et forslag med en lang og grundig begrunnelse for at Bjerkreim kommune opprettholder sitt nei til dispensasjon. Dette forslaget vant fram med 4 mot 3 stemmer.

Mindretallet har imidlertid ikke gitt opp, og nå skal saken opp til behandling i kommunestyret. Første kommunestyremøte er 17. mars.

FNF Rogaland har en klar mening i denne saken. Det er nok vindkraft i Rogaland. Vi  håper det politiske flertallet i Bjerkreim mener det samme.

Argumentene for å si nei Faurefjell vindkraftanlegg er mange. Det framgår i vedtaket fra formannskapet.