Omvisning på Titania. Foto: Knut Petter Netland
FnfRogalandAktuelt › FNF på befaring: Norges største gruve i Egersund? Hva planlegges?

FNF på befaring: Norges største gruve i Egersund? Hva planlegges?

Etter å ha gjennomført årsmøtet i FNF Rogaland på Grand hotell i Egersund, stod en god gjeng fra Natur- og Friluftsorganisasjonene i Rogaland klare for tur tidlig lørdag morgen. Tema var gruvedrift i Egersund og Sokndal kommuner. Et ufyselig vær med sterk kuling og snøvær bidro til at det ble mye tid på bussen og lite turgåing, men vi fikk god informasjon på hele turen.

Inge Hovland og Ståle Svalestad fra Helleland og omegn Grunneierlag og Steinar Mellgren var med på bussen og på Bens kafé presenterte Eirik Joa fra Norge Mineraler AS planene for gruvedrift på Helleland i Egersund.

Rekefjord – stort engasjement mot utvidelse av pukkverk og avfallsdeponi  

På veien fra Egersund sørover til Titania svingte vi en rask tur nedom Rekefjord. Signe Stene i Rekefjord Velforening kom ombord på bussen. Hun har vært med å kjempe hardt for å bevare det idylliske kystmiljøet i Rekefjord. De har store utfordringer med støy og støv fra pukkverket til Rekefjord Stone AS og terrenginngrepene er betydelige. Nå har pukkverket søkt om utvidelser som vil rasere mer av landskapet rundt Rekefjord.  Like ille eller verre opplever de planene som NOAH har for å etablere mottak og lagring av farlig avfall i gruvene fra pukkverket, avfall som få andre land vil ta imot.

Titania – gruvedrift gjennom 120 år setter spor

Knut Petter Netland, senior prosjektutvikler på Titania, møtte oss i porten til Titania. Vi ble kjørt rundt det store krateret der de henter ut bergarten Ilmenitt med mineralet titanoksyd. Gruven er godt synlig på Google maps, men det er betydelig lettere å forstå dimensjonene på nært hold (til tross for dårlig sikt). En av de store utfordringene med gruvedriften er at ca. 80 % av berget må lagres i deponi etter at det er knust til sand og leire. Det jobbes kontinuerlig med å finne måter å bruke restmaterialet på, men foreløpig er det ingen løsning som er økonomisk lønnsom.

Omvisning på Titania i ruskevær. Foto: Knut Petter Netland

Helleland – gruveplaner med dimensjoner og konsekvenser som er vanskelig å begripe

På Bens kafé ble vi tatt imot av Erik Joa fra Norge mineraler AS. Han presenterte foreløpige planer for gruvedrift på Helleland. De har boret 80 km med kjerneprøver og søkt utvinningsrett for 32 km² på Helleland i tre områder, på Skeipstad, Øygrei og Storeknuten. 204 grunneiere er berørt av planene.  Norge mineraler arbeider i disse dager for å få opsjonsavtaler med grunneiere. De ønsker å utvinne mineralene fosfat, vanadium, titan og jern. Det er snakk om enorme verdier og malm for flere generasjoner. Det kan bli Norges største gruve med et areal som er 5 ganger større enn Titania! I denne omgang planlegger de drift for 30 år. Konkrete planer er ventet å bli offentlig i februar/mars 2024, men inntil da må mange spørsmål stå ubesvart. Noen av disse er:

– hvor er det planlagt deponi (ca. 80 % av berget som tas ut og knuses til sand og leire må lagres)?
– hvor er det planlagt utskipningshavn?
– hvordan skal mineralene fraktes til fra Helleland til utskipingshavn (på Titania fraktes de 4 km i tunnel)?
– i hvilket av de tre områdene vil Norge Mineraler prioritere å starte utvinning?

FNF må takke for god informasjon fra alle hold. Vi fikk mye ny kunnskap og informasjon til alvorlig ettertanke. Hvordan planlegger vi best for framtiden uten å ødelegge for mye? Det er behov for mineraler, men samtidig vet vi at gruvedrift vil gi meget alvorlige og varige ødeleggelser av natur- og kulturverdier.