Egersund Vindkraftverk.
FnfRogalandUttalelser › MTA søknad for Faurefjell vindkraftverk tilfredstiller ikke kravene

MTA søknad for Faurefjell vindkraftverk tilfredstiller ikke kravene

MTA søknaden fra Norsk Vind kvalifiserer ikke som en MTA etter NVE sine egne regler. Utbygger vet bl.a ennå ikke hvilken turbintype som skal brukes. Det er da umulig å vite hvordan området skal planlegges.

Søknaden burde aldri ha blitt sendt på høring mener FNF Rogaland.
Se uttalelsen her.