FnfTromsAktueltArrangement › Hva skjer- seminarer, webinar og arrangement

Hva skjer- seminarer, webinar og arrangement

Dette er en oversikt over det FNF Troms har fanget opp av relevante seminarer, webinar, konferanser og arrangement som kan være av interesse for våre tilsluttede organisasjoner med interesse innen natur og friluftsliv! Her kan du holde deg oppdatert, få inspirasjon og lære mer.

September 2023

Hver uke: Naturressurslunsj Universitetet i Oslo, Oslo/Zoom

08.09 Strandryddeuka 2023 (varer til 17 september!!)

13.09 Presentasjon av håndbok for konsekvensutredninger, webinar (også 14.09)

15.09 Naturressurslunsj: Prinsippet om fellesskapets rett til felles naturressurser (res communis) i moderne miljørett, Zoom (digitalt) og Oslo

19.09 Ocean Interconnections, Senses and Science, Law and Love havrett, Tromsø, hybrid.

19.09 Forskningsdagene i Nord-Troms, energi i alle former, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord- varer til 30 september.

20.09 Framtidas energibehov og bærekraftig arealbruk i nord – samtale og diskusjon, Tromsø, forskningsdagene.

20.09 Kystkommunenes Fiskerikonferanse, Tromsø, påmelding.

20.09 Forkonferanse, Folkehelsekonferansen 2023, ulike arrangement, Tromsø.

20.09 Forskningsdagene i Dyrøy, varer til 1 oktober.

22.09 Nasjonale turiststier og besøksforvaltning, webinar.

23.09 ØKOUKA Tromsø, varer til 30 september.

26.09 Klimatilpasning av antikvariske bygg i strandsonen, webinar.

27.09 Vill vekst i fjellet, webinar, påmelding

28.09. Vi trenger strøm. Hva er så vanskelig med det? (Tromsø)

29.09 Webinar om kommunenes dispensasjonspraksis, strømmes.

StedRødbanken, Bankhjørnet, Tromsø 

Påmelding her.

Tid/dato: 18.00-20.30, 26.09.23

KursholderNikolai Sabel, Strategisk designer og partner Lokalt Byrå

Oktober 2023

01.10 Hva finnes i fjæra? Skattejakt og tangpressing med eksperter!, Tromsø, forskningsdagene

03.10 Birdlife Tromsø: Havvind og sjøfugl på Tromsø museum

10.10 Klimatilpasning i landbruket – for kommuner, webinar.

10.10 Frokostmøte: Regjeringens handlingsplan for enøk, Naturvernforbundet (Oslo/digitalt)

12.10 Vekst i nord, Nordreisa, varer til 13 oktober, påmelding.

16 oktober, klokken 11.00,

Natur i nord-konferanse

Sted: Tilgjengelig i opptak på vår nettside.

Arrangør: Organisasjonene i nettverket i FNF Troms, Påmelding og program her.

12.10 Fiskerirettsseminar på Kystens Hus, Tromsø

16.10 Foredrag med Amanda Sailing: Verden er ikke så verst! Arr. Framtiden i våre hender Tromsø

17.10 Arealplanlegging og karbon i jord, webinar.

18.10 Planlegg natur- og friluftslivsområder for fremtiden – hvordan dekode kommuneplanens arealdel, digitalt, påmelding!

18.10 Konferansen Samisk og urfolk 18. og 19. oktober, Bodø. Påmelding.

19.10 Velkommen til Norges energidager 2023 Scandic Fornebu, Oslo- påmelding.

19.10 Kampen om havet, Bergen- påmelding.

24.10 Havvind og sjøfugler, arr. Birdlife avd. Tromsø, Tromsø

24.10 Kampen om sjøareala – nasjonal plankonferanse, Ålesund og digitalt (obs påmelding uansett!!!!!)

24.10 Gjenbruk av materialer i kommuner og fylker, webinar.

25.10 Har naturen rettsvern i Norge? (Oslo, strømmes via Zoom, mulig opptak også)

25.10 Troms: Festival- og arrangørsamling, Tromsø, arranger klimavennlig

26.10 Resten av havet – eies av havet lnvitasjon til visningen, Tromsø

26.10 Kjøttetende blærer og botanisk kamikaze: når planter samspiller, Botanisk forening, online og opptak.

26.10 OPPTAK:Foredrag fra seminar om villaks og akvakultur, Norges Jeger og Fiskerforbund og Norske Lakseelver.

27.10 Webinar: Gamle reguleringsplaner, Kartverket, digitalt

27.10 Anthropology research seminar: Lake, ice, ocean: Living, moving and remembering in Qasigiannguit. Sigrid Wibe, Aarhus University, UiT, Tromsø.

28.10 Seminar: Reindrift i Midt-Troms i fortid og nåtid, Høgtun, Olsborg, Troms

30.10 Naturrestaureringskonferansen 2023, Trondheim og digitalt. (varer til 31.oktober, påmelding!!!!)

30.10 Nettkurs om framtidens energiteknologi , (UiT for ansatte og studenter) digitalt.

31.10 Plan- og byggesakskonferansen, Tromsø, digitalt- påmelding

November 2023

01.11 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker, Trondheim og digitalt (påmelding!!!)

01.11 Hva er en god vei mot en grønn framtid? (Oslo, opptak tilgjengelig i fire uker etterpå her)*

01.11 OCEAN COMMONS, UiT, Tromsø, påmelding, havrett (varer til 3 november)

01.11 Hydrogenkonferansen, Vadsø, Berlevåg, påmelding!!!

01.11 Samekonferansen, Tromsø, varer til 2 november, påmelding.

02.11 Torskefiskkonferansen 2023, Tromsø, påmelding.

02.11 Nordnorske Europadager, Tromsø

02.11 #Klimafrokost: Klimautvalget 2050 – hvordan skal vi komme oss til «netto null»? Oslo og digitalt, påmelding.

06.11 The Mohn Prize, online.

07.11 OPPTAK: Velkommen til fagseminaret: Framtida er naturbasert, NINA, fysisk i Trondheim + strømming

08.11 Agenda Nord-Norge 2023, (varer til 9/11), påmelding, Bodø

09.11 NORSK PLANMØTE 2023 Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid (varer til 10 nov.), Tromsø

09.11 FROKOSTSEMINAR OM GRUVEDRIFT PÅ HAVBUNNEN, digitalt og Oslo-påmelding til begge.

10.11 Naturressurslunsj: Hensynet til ressursforvaltning i energilovgivningen, Zoom og Oslo (UiO)

14.11 Fuglesesongen 2023– foredrag ved Karl- Birger Strann, Tromsø. Arr. Birdlife avd. Troms/Tromsø

14.11 Klimakrav i kommuneplanens arealdel, webinar.

14.11 Naturpanelets rapport om fremmede skadelige arter, digitalt og Oslo- påmelding begge

14.11 Fiksekveld med Bjarkøy husflidslag, Harstad

14.11 Aqua Next (havbrukskonferanse), Stavanger, varer til 15.11. Påmelding.

16.11 Lansering av ny Natur i Norge (fysisk Oslo, strømming)

16.11 Friluftslivssamling i Tromsø/digitalt, arr. Troms og Finnmark fylkeskommune.

16.11 Framdagen: Geohazards, Framsenteret, Tromsø. Påmelding.

16.11 Grønland – naboen vi glemte, Harstad, Trondenes historiske senter

17.11 Naturressurslunsj: Naturressurser og grunnrenteskatt, digitalt og Oslo

20.11 Den store klimamarkeringen, Tromsø. Arr: Framtiden i våre hender Nord og Naturvernforbundet Tromsø og Omegn.

21.11 Bildeling og delemobilitet i kommunal regi, webinar.

21.11 Bedre byluft-forum høsten 2023, varer til 22.11. Kommer i opptak, fysisk i Oslo, påmelding

21.11 Dilemmaer i rettsstaten: Håndtering av flom- og skredrisiko, digitalt og Oslo

22.11 Samerettssymposiet: Fornorskning, forsoning og forskning, Oslo.

22.11 Samerettssymposiet: Forsoning som politisk og rettslig problem del II, Oslo

23.11 Regionalt innspillsmøte for Nord-Norge om stortingsmeldinger for klima og natur. Påmelding 20 nov. Hybridmøte, fysisk på Framsenteret i Tromsø. Skriftlig innspill innen 4 desember.

23.11 Slik styrker vi folks psykiske helse, forebygger psykiske lidelser og får en mer fornuftig samfunnsøkonomi v/ Arne Holte (folkehelse), Tromsø, UiT.

23.11 Hva gjør vi med skogene? Effekter av skogbruk og klimaendringer på det boreale skogøkosystemet, Elverum, varer til 24.11, påmelding.

24.11 Naturressurslunsj: Norges offentlige utredning (NOU) til Havbruksutvalget, digitalt og Oslo

27.11 Temakveld: Samiske og kvenske stedsnavn, Storslett, arr. Nord-Troms Turlag

28.11 Overvåkingsdagen 2023 (miljøovervåkning), digitalt og Oslo, påmelding

28.11 Klimatilpasningsmeldingen betydning for kommunene, webinar.

28.11 Polar vin & viten: kortfilm fra Grønland og Sápmi, Tromsø

29.11 Arktisk landbruksseminar 2023, Tromsø, påmelding (seminaret går over to dager til 30.11)

29.11 Demokratifrokost: Når rettsstaten svikter, (Fosensaken som eksempel), Oslo

30.11 Nuclear power in the context of sustainability and maritime shipping, v/ prof. Jan Emblemsvåg (NTNU), sted: Tromsø, UiT

Desember

05.12 Julemøte i Birdlife Troms og Nordnorsk botanisk forening, Tromsø (påmelding, mer info kommer)

05.12 Frivillighetens dag!

05.12 Invitation and agenda of the open event on IPBES (Naturpanelet) at the University of Bergen, Bergen- varer til 7 desember.

07.12 Skredkveld på Halti, Nordreisa. Arr: Nord Troms Turlag og Reisa Nasjonalpark. Alle er velkomne!

11.12 The Tromsø Conference in Ethics and Political Philosophy: Territory and Climate, Tromsø, UiT, varer til den 13 desember, påmelding.

12.12 Revisorens blikk på kommunens klimaarbeid, webinar

14.12 NATURAVTALEN ER 1 ÅR. HVA SKJER? Oslo og digitalt

Har vi gått glipp av noe som alle burde få tips om? Send gjerne til oss på e-post: troms@fnf-nett.no så oppdaterer vi fortløpende!! Tusen takk på forhånd! Vi forsøker å holde oss oppdatert på om noe strømmes eller om det krever påmelding, men vi anbefaler å klikke inn på lenken om det ikke står digitalt da arrangement noen ganger oppdateres etterhvert på digital tilgjengelighet. Ps. Arrangerer din organisasjon noe som er åpent for alle feks eller som nye medlemmer kan delta på – tips om det også. Vi formidler gjerne videre!