FnfTromsAktueltArrangement › Hva skjer- seminarer, webinar og arrangement

Hva skjer- seminarer, webinar og arrangement

Dette er en oversikt over det FNF Troms har fanget opp av relevante seminarer, webinar, konferanser og arrangement som kan være av interesse for våre tilsluttede organisasjoner med interesse innen natur og friluftsliv! Her kan du holde deg oppdatert, få inspirasjon og lære mer.

September 2023

Hver uke: Naturressurslunsj Universitetet i Oslo, Oslo/Zoom

08.09 Strandryddeuka 2023 (varer til 17 september!!)

13.09 Presentasjon av håndbok for konsekvensutredninger, webinar (også 14.09)

15.09 Naturressurslunsj: Prinsippet om fellesskapets rett til felles naturressurser (res communis) i moderne miljørett, Zoom (digitalt) og Oslo

19.09 Ocean Interconnections, Senses and Science, Law and Love havrett, Tromsø, hybrid.

19.09 Forskningsdagene i Nord-Troms, energi i alle former, Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord- varer til 30 september.

20.09 Framtidas energibehov og bærekraftig arealbruk i nord – samtale og diskusjon, Tromsø, forskningsdagene.

20.09 Kystkommunenes Fiskerikonferanse, Tromsø, påmelding.

20.09 Forkonferanse, Folkehelsekonferansen 2023, ulike arrangement, Tromsø.

20.09 Forskningsdagene i Dyrøy, varer til 1 oktober.

22.09 Nasjonale turiststier og besøksforvaltning, webinar.

23.09 ØKOUKA Tromsø, varer til 30 september.

26.09 Klimatilpasning av antikvariske bygg i strandsonen, webinar.

27.09 Vill vekst i fjellet, webinar, påmelding

28.09. Vi trenger strøm. Hva er så vanskelig med det? (Tromsø)

29.09 Webinar om kommunenes dispensasjonspraksis, strømmes.

StedRødbanken, Bankhjørnet, Tromsø 

Påmelding her.

Tid/dato: 18.00-20.30, 26.09.23

KursholderNikolai Sabel, Strategisk designer og partner Lokalt Byrå

Oktober 2023

01.10 Hva finnes i fjæra? Skattejakt og tangpressing med eksperter!, Tromsø, forskningsdagene

03.10 Birdlife Tromsø: Havvind og sjøfugl på Tromsø museum

10.10 Klimatilpasning i landbruket – for kommuner, webinar.

10.10 Frokostmøte: Regjeringens handlingsplan for enøk, Naturvernforbundet (Oslo/digitalt)

12.10 Vekst i nord, Nordreisa, varer til 13 oktober, påmelding.

16 oktober, klokken 11.00,

Natur i nord-konferanse

Sted: Rødbanken, Tromsø, strømmes

Arrangør: FNF Troms, Påmelding og program her.

12.10 Fiskerirettsseminar på Kystens Hus, Tromsø

17.10 Arealplanlegging og karbon i jord, webinar.

19.10 Velkommen til Norges energidager 2023 Scandic Fornebu, Oslo- påmelding.

19.10 Kampen om havet, Bergen- påmelding.

24.10 Kampen om sjøareala – nasjonal plankonferanse, Ålesund og digitalt (obs påmelding uansett!!!!!)

24.10 Gjenbruk av materialer i kommuner og fylker, webinar.

25.10 Troms: Festival- og arrangørsamling, Tromsø, arranger klimavennlig

27.10 Webinar: Gamle reguleringsplaner, Kartverket, digitalt

30.10 Naturrestaureringskonferansen 2023, Trondheim og digitalt. (varer til 31.oktober, påmelding!!!!)

31.10 Plan- og byggesakskonferansen, Tromsø, digitalt- påmelding

November 2023

01.11 Nasjonalt seminar om restaurering av vassdrag og våtmarker, Trondheim og digitalt (påmelding!!!)

01.11 OCEAN COMMONS, UiT, Tromsø, påmelding, havrett (varer til 3 november)

01.11 Hydrogenkonferansen, Vadsø, Berlevåg, påmelding!!!

01.11 Samekonferansen, Tromsø, varer til 2 november, påmelding.

02.11 Torskefiskkonferansen 2023, Tromsø, påmelding.

02.11 Nordnorske Europadager, Tromsø

09.11 NORSK PLANMØTE 2023 Stedsutvikling i klima- og naturkrisens tid (varer til 10 nov.), Tromsø

14.11 Klimakrav i kommuneplanens arealdel, webinar.

14.11 Aqua Next (havbrukskonferanse), Stavanger, varer til 15.11. Påmelding.

16.11 Friluftslivssamling i Tromsø/digitalt, arr. Troms og Finnmark fylkeskommune.

21.11 Bildeling og delemobilitet i kommunal regi, webinar.

23.11 Hva gjør vi med skogene? Effekter av skogbruk og klimaendringer på det boreale skogøkosystemet, Elverum, varer til 24.11, påmelding.

28.11 Klimatilpasningsmeldingen betydning for kommunene, webinar.

Har vi gått glipp av noe som alle burde få tips om? Send gjerne til oss på e-post: troms@fnf-nett.no så oppdaterer vi fortløpende!! Tusen takk på forhånd! Ps. Arrangerer din organisasjon noe som er åpent for alle feks – tips om det også. Vi formidler gjerne videre!