FnfVestfoldAktueltArrangement › 10.mai: Innspill om vann

10.mai: Innspill om vann

Hva har vannkvaliteten i elver, vassdrag, innsjøer, grunnvann og kystvann å si for din organisasjon og deres aktivitet?

Vet du om utslipp fra industri, jordbruk, gamle eller ulovlige avfallsdeponier, hytter eller boliger som negativ påvirkning på vann eller vannmiljøet? 

Eller mener du noen elver, innsjøer, bekker, vassdrag, grunnvann og kystvann trenger tiltak?

Har din organisasjon innspill som FNF kan formidle videre eller ønsker dere selv å sende høringsuttalelse?

Vi inviterer til et informasjons- og innspillsmøte mandag 10. mai kl 17. Om du ikke kan delta, send gjerne innspill skriftlig til Eirik på telemark@fnf-nett.no  eller Kristin vestfold@fnf-nett.no . Intern frrist for innspill er 17. mai kl 23.59.

Påmelding til infomøte ved å sende FNF epost.