FnfRogalandAktuelt › Vi har ikke råd til bygge ned mer natur – FNF Rogaland om stortingsmelding for vindkraft

Vi har ikke råd til bygge ned mer natur – FNF Rogaland om stortingsmelding for vindkraft

Dette er FNF Rogalands svar til behandling av stortingsmelding om vindkraft. Vindkraftutbyggingen i Norge er de største naturinngrepene noensinne og alle som opplever dem forstår hvilket feilgrep det er om alle konsesjonene iverksettes.

FNF Rogaland og Stavanger Turistforening sin film – Det du er glad i, tar du vare på.

Organisasjonene langs kysten har lenge engasjert seg i vindkraftsaker. I Rogaland startet det for alvor tidlig på 2000tallet med de første søknadene og uttalelser fra naturorganisasjonene som påpekte alvorlige mangler ved utredningene. Videre i 2005 samarbeidet FNF organisasjonene om de første innspillene til fylkesdelplanen for vindkraft. Planen ble godkjent av dengang Miljøverndepartementet i 2009. Sjokket var derfor stort da det første kraftverket i Rogaland ble godkjent i et nei-område, på Høg-Jæren, med særdeles viktige naturtyper og en av de siste store rikmyrene på Jæren.  Flere konsesjoner til kraftverk i truet kystlynghei og verdifulle, svært karbonholdige og artsrike områder med et av Norges viktigste rovfugltrekk fulgte etter.

Opp gjennom årene har FNF Rogaland sendt utallige uttalelser og klager, deltatt i eller organisert flere titalls møter og arrangement, og har kjempet for å bli hørt via media og i kontakt med politikere. Vi har blant annet påpekt mangler i prosessene og er glad for at dette nå muligens tas på alvor. Vi er spesielt glade for det store folkelige engasjementet som endelig er tent.

Vi har klart å stanse noen av de mest konflikfylte bla. på Døldarheia og Bukkanibba i Vindafjord og Siragrunnen i Dalane. Vi har sendt klage til Sivilombudsmannen og vi jobber videre for å stanse flere vindkraftverk i Rogaland.

De siste tre årene har vi sammen med flere organisasjoner langs kysten jobbet ekstra hardt for at alle skulle få vite om arbeidet med nasjonal ramme for vindkraft og stortingsmeldingen som nå blir behandlet. FNF Rogaland sendte innspill til meldingen ifm. møter med OED. Her kan du laste ned innspillet vi sendte i vår og presentasjonen finner du her.

Du kan lese mer om organisasjoners kamp for å bevare naturen fra kyst til fjell her hos Stavanger Turistforening og her hos DNT. Naturvernforbundet i Rogaland, Haugesund Turistforening, Norsk Ornitolgisk Forening Rogalandsavdeling, speiderkretsene, NJFF Rogaland og mange flere har kjempet mot kraftverk lokalt og mot en industrialisering av landskapet regionalt og nasjonalt. Vi håper mange flere vil engasjere seg og sikre sammenhengende urørt natur og av urørt preg også for de kommende generasjoner. Vi oppfordrer Rogalandsbenken til å ta forslagene våre på dypeste alvor.

Det vi er glade i, tar vi vare på!