FnfHordalandArrangement › Kurs i georeferering og digitalisering i GIS – 2. og 3. november

Kurs i georeferering og digitalisering i GIS – 2. og 3. november

FNF Hordaland arrangerer gratis kurs i kartprogrammet QGIS som er gratis og åpent for alle. Kursene er inndelt i to kursdeler; kurs 1 «Startkurs og GPS sporing i GIS», og kurs 2 «Georeferering og digitalisering i GIS». Kurset holdes i NJFF Hordaland sine lokaler på Nesttun, og hver kursdel går over to kvelder. For mer praktisk informasjon om kurset se her. Mer detaljert informasjon om første kursdel «Startkurs og GPS sporing i GIS» finner du her.

Kurset i Georeferering og digitalisering i GIS går over to kvelder:

02.11.2020 – 17:00-21:00

03.11. 2020 – 17:00-21:00

Målgruppe
Kurset er rettet mot frivillige organisasjoner som jobber med kart som ikke er georefererte, f.eks. hogstmeldinger. Deltakere bør ha tatt startkurset i QGIS eller ha grunnleggende ferdigheter i GIS fra før, men de som ikke har tatt første kursdel er også velkommen.

Påmelding
Send mail til hordaland@fnf-nett.no eller ring/sms til 41 35 33 83. Oppgi navn, hvilken kursdel du ønsker å delta på og hvilket transportmiddel du bruker (pga. smittesporing).

Hva lærer du på kurset?

Etter kurset skal du kunne overføre kartkoordinater fra regneark til digitalt kart, og gjøre om et kart fra et bilde til et digitalt kart. Videre lærer du å laste inn digitalt kart på mobil enhet som kan tas med ut i felt.

Hva er georeferering og digitalisering av kart
Mye kartdata er ikke tilgengelig digitalt, men finnes som papirkart eller bilder. Disse kan skannes og importeres inn i GIS. I GIS kan man deretter plassere kartbildet på rett sted i terrenget (georeferere) og tegne av informasjonen (digitalisere). Georefereringen består i å opprette kontrollpunkter som markerer det samme området både i GIS og det innskannede kartdokumentet. På denne måten blir det innskannede kartet digitalisert som et eget kartlag i GIS.

Hva kan georeferering og digitalisering av kart brukes til
Importere informasjon fra gamle kart eller kart uten geografisk referanse

Digitalisering av koordinater fra regneark
Eks: Hogstmelding
Legge inn koordinater/punkter fra regneark
Synliggjøre størrelse område
Synligjøre arealets størrelse ved hjelp av verktøyet «Flerdistansebuffer»
Synliggjøre ulik alder på området

Resultat: Et kartbilde som nå gir informasjon om hvor hogstene er planlagt, omtrentlig størrelse til de planlagte hogstene, alderen på skogen som hogges, navnene på teigene som skal hogges.

Georeferering og digitalisering av kartbilde
Eks: Hogstmelding
Gjøre om PDF-kart til kartdokument (bilde) med Poppler
Lage kontrollpunkter i kartdokument
Georeferere kartdokument til bakgrunnskart i GIS
Tegne av georeferert bilde-kart over områder/vektoriser
Legg til data i kartet fra regneark
Fargelegg avtegnede områder

Resultat: Et digitalisert kart av hogstområdene som angir lokasjon, størrelse, alder og navn på teigene som skal hogges. Digitalisert kart kan brukes videre i analyser eller kan lastes ned på mobil og brukes i felt.

Overføre digitalisert kart til smarttelefon eller nettbrett
Eks: Hogstmelding
Konvertere kartfil til rett filformat for app
Bruk av appen OsmAnd – innlasting av kart i app

Resultat: Digitalt kart innlastet på mobil enhet slik at man kan se egen posisjon i forhold til hogstflatene.


Kursholder er Anders Johan Konnestad, Konnestad Consulting.

Kurset er gratis.

Se her for mer praktisk informasjon om kurset