Foto: Håvard S. Andersen, NJFF
FnfNasjonaltAktuelt › Årsmøte 2023, ny styreleder

Årsmøte 2023, ny styreleder

Eldar Berli fra NJFF ble valgt til ny styreleder for FNF nasjonalt på årsmøtet 3. mai. Stine Schultz Heireng fra Norges speiderforbund ble ny representant fra Norsk Friluftlivs øvrige medlemmer og Kristin Solberg Fredheim er ny representant valgt av og blant de ansatte.

Årsmøtet godkjente årsberetning og årsregnskap for 2022 og årsplan for 2023. Foreslått vedtektsendring for FNF nasjonalt ble også vedtatt. Endringen innebærer at årsmøtene for FNF nasjonalt ikke lenger skal behandle «årsplaner for kommende år». Fra nå av gjelder det at årsmøtet skal behandle «årsplaner for inneværende år og langtidsplaner». Med dette blir årsplanene mer aktuelle og ansvaret for å vedta blant annet Strategiplan 2024-28 ble tydelig plassert hos årsmøtet.

Årsmøtet vedtok også endringer i Standardvedtekter for FNF i fylkene. Se egen sak.

Protokoll fra årsmøtet kan lastes her. Protokollen viser blant annet hele styresammensetningen.

Årsmøtet ble arrangert i Oslo som hybrid møte og bestod av FNFs fem nasjonale medlemmer. En rekke observatører fra FNF i fylkene deltok.