Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktueltArrangement › Energiwebinar for FNF-familien

Energiwebinar for FNF-familien

FNF inviterer til webinar om energispørsmål og arealspørsmål fredag 27.10 klokken 09.30-11.30.

Webinaret er for de regions/fylkesansatte i NJFF, Naturvernforbudet og FNF samt tilsvarende personer i DNT, FL og evt. Norsk Friluftsliv – og er ikke åpent utover FNF-familien.

Temaet er press på areal fra energiutbygging. Vi spør hvordan vi kan og bør arbeide og samarbeide for å ta vare på naturarealer og best mulig kan støtte våre ulike tillitsvalgte i dette arbeidet.

Program

(Programmet er under oppdatering).

Del 1 – 09.30-11.00: Aktuelle utfordringer og muligheter
De nasjonale organisasjonene innleder og besvarer spørsmål stilt i chat.

Klikk her for å bli med i møtet

Siren Juliussen, DNT:
Naturens rettsvern og rammevilkår for vindkraft på land og bakkemontert solkraft;
plan og konsesjonsprosessen i energisaker og viktige påvirkingspunkt for region- og lokalledd;
samarbeid i prinsipielle saker.
-Siri Parman, NJFF (eller Øyvind Fjeldseth):
Vannkraft og vilkårsrevisjoner – tilrettelegging for involvering, medvirkning og samarbeid;
NJFF og energi
-Terje Kronen og Holger Schlaupitz, Naturvernforbundet
Må kraftutbygging for utfasing av fossil energi gå ut over sårbar natur?
-Hans Erik Lerkelund, Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftslivs syn og viktigste initiativ på energifeltet.
-Erika Brun, Friluftsrådenes Landsforbund
FLs arealengasjement

Spørsmål og kommentarer kan postes løpende i chat og vil bli søkt besvart så godt det lar seg gjøre, særlig mot slutten. Vi åpner i utgangspunktet ikke for muntlige spørsmål eller kommentarer.

Del 2 – 11.00-11.30: Regionale dialoger og samordning

Vel møtt!