Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktueltArrangement › FNF-webinarer i november

FNF-webinarer i november

Faglige innlegg fra våre regionale samlinger i november 2021 deles på nett til interesserte over hele landet. Her er program og lenker. Velkommen til alle FNF-venner!

Det er ingen krav til påmelding. Klikk på punktet i programmet for å komme til Teams-møtet til oppsatt tid.
Varighet ca 30-60 minutter.

Gjennomførte (vil ikke komme i opptak)

10. november
kl. 17.15 Vindkraftsaker for FNF framover: Utfordringer og mulige strategier
Innledning ved Siren Juliussen, Rådgiver Naturforvaltning i DNT

17. november
kl. 13.15   Kartleggingsprosjekt Fjellnatur FNF Hordaland støttet av Finsefondet.
Koordinator Gunvar Mikkelsen, FNF
Hordland og Erik Solheim, styremedlem Finsefondet, innleder

kl. 15.30   Strategi for fjerning av fremmede arter i norske verneområder.
Fagdirektør Stein Byrkjeland hos Statsforvalteren Vestland innleder.

18. november
kl. 09.00   Vipene er truet, men tiltak nytter, om Vipeprosjektet
Lars Ågren, styreleder Birdlife Hordaland og styreleder i FNF Hordaland

(Foredraget måtte dessverre flyttes fram av hensyn til værmelding for tilhørende befaring)

kl. 1415   Arealtap, hva kan og bør gjøres i FNF?
Forsker Siri Vatsø Haugum fra Institutt for biovitenskap, UiB innleder

26. november
16.15 Arealplaner i kommunene. Hvordan fremme natur og friluftsliv effektivt i planarbeidet?
Nikolai Winge fra Holth og Winge.

17.30 Allemannsretten og nedbygging/ privatisering av strandsonen – juss og virkemidler for FNF
Partner Tine Larsen fra Advokatfirmaet DSA og Nikolai Winge fra Holth og Winge.

Webinarene er planlagt som kringkasting fra pågående fysiske arrangementer. Vi viser bare utvalgte deler av programmet. Det tas forbehold om tekniske problemer.