Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktueltArrangement › Koordinatorsamling 2023

Koordinatorsamling 2023

19.-22. juni var FNFs koordinatorer på samling med kurs i muntlig- og skriftlig kommunikasjon. Kommunikasjon er en nøkkelferdighet for å lykkes som koordinator og noe man aldri blir utlært i. Teamet var ønsket av de ansatte på forhånd. Kurset ble holdt av firmaet Hvabehager.

I programmet inngikk også klubbmøte for fagforeningen FNF Naturviterne og interne møter som koordinators time, lagbygging og en gjennomgang av aktuelle IT-prosjekter.

Samlingene er avgjørende for å vedlikeholde og videreutvikle det kollegiale miljøet -og derfor var det viktig med felles måltider og annen tid til å bli bedre kjent og kunne snakke mer uformelt om jobben, utfordringer og oppgavene i de enkelte fylkene. Hitra Leirskole på Skårøya i Trøndelag i sjeldent godt vær ble en fantastisk ramme. Forhåpentligvis ble samlingen en inspirerende vitaminpille som våre ansatte kan suge på framover.

Daglig leder vil takke FNF Trøndelag og FNF Finnmark for innsatsen i arrangementskomiteen.