Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Ledig vikariat i FNF Oslo

Ledig vikariat i FNF Oslo

Vikariatet er nå besatt. Her er stillingsutlysningen:

Vil du bidra til arbeidet med å fremme natur og friluftsliv i Oslo og Akershus?

Forum for natur og friluftsliv (FNF) har ledig vikariat i 100% stilling i perioden 13. februar til 2. juni 2023. Søknader vurderes løpende.

FNF er et samarbeidsforum for natur- og friluftslivsorganisasjoner på fylkesnivå. Formålet er å styrke de tilsluttede organisasjonenes arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.

Vikaren blir ansatt i FNF nasjonalt og jobber for FNF Oslo. Vikaren deler kontor med og rapporterer til koordinator i FNF Akershus, som gir føringer og faglige prioriteringer for arbeidet.

Arbeidsoppgaver

De ansatte i FNF har som oppgave å

 • støtte FNFs tilsluttede natur- og friluftslivsorganisasjoner i arbeidet med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle saker i sine fylker.
 • påvirke i plan- og saksprosesser. En vesentlig del av jobben er å skrive og bistå de tilsluttede organisasjonene med høringsuttalelser og å påvirke planprosesser på vegne av organisasjonene.
 • koordinere utspill i de aktuelle sakene.
 • sette naturverdier og friluftsliv på dagsorden i samfunnet.
 • ha god kontakt med myndighetene og bygge gode nettverk mellom organisasjonene, med politikere og andre relevante aktører.
 • bygge kompetanse i organisasjonene.

Vikaren skal bistå i dette arbeidet og vil særlig få selvstendige oppgaver innen saksbehandling knyttet til høringer, ansvar for å lage en brosjyre til Friluftslivets uke 2023, og å skrive redaksjonelt innhold til brosjyren og nettsider.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning. Kunnskap om naturforvalting eller plan er ønskelig.
 • Arbeidserfaring innen arealplanlegging, naturforvaltning, biologi, friluftsliv, frivillige organisasjoner eller myndighetskontakt vil telle positivt, men er ikke et krav. Vikariatet kan passe bra for nyutdannede eller studenter som er i sluttfasen av studiet.
 • Interesse for natur og friluftsliv er en forutsetning.
 • Kjennskap til organisasjonene vi jobber for og Oslo og Akershus er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne kreves.
 • Gode IT-ferdigheter kreves.

Personlige ferdigheter og egenskaper

 • Kunne jobbe selvstendig, ta ansvar, være strukturert og levere som avtalt.
 • Ha gode samarbeidsevner og kunne være løsningsorientert og ta initiativ.
 • Entusiastisk og engasjert.

Vi kan tilby

 • 100% stilling med stor fleksibilitet.
 • Gode forsikringer og sosiale ordninger.
 • Lønn etter avtale.
 • Et spennende og meningsfullt oppdrag.
 • En utviklende og variert jobb hvor man lærer mye.
 • Gode kolleger i Oslo og Akershus og over hele landet.

FNF mener at likestilling, inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke jobb hos oss.

For spørsmål om stillingen, kontakt Maria Tesaker, koordinator FNF Akershus 906 51 661 eller Ole Lilleås, daglig leder nasjonalt 415 06 236.

Søknad sendes så snart som mulig via finn.no
Vi har allerede kalt inn til førstegangsintervjuer. Vi oppfordrer likevel interesserte til å søke i tilfelle vi må lete videre. Da trengs kun CV, se bort fra ønske om opplasting av søknadstekst, det er ikke nødvendig nå.