FnfNasjonaltOm FNFFriluftslivets Uke

Friluftslivets Uke

Hvert år arrangeres kampanjen Friluftslivets Uke. Dette er uka da hele Norge inviteres på tur, og for hvert år øker antallet aktiviteter og deltagelse på de forskjellige arrangementene landet rundt. Det er Norsk Friluftsliv og de norske natur- og friluftslivsorganisasjonene som står bak.

Friluftslivets Uke har blitt arrangert siden 1993, og uka starter alltid første helgen i september. Uka åpnes tradisjonelt med #nattinaturen, og da inviteres store og små til å sove ute. Resten av uka er det stort fokus på det nære friluftslivet, og at flere skal få oppleve og bli kjent med utemulighetene der de bor. Det arrangeres mange forskjellige aktiviteter som for eksempel skog og fjellturer, sopp- og bærplukking, fiske, elvevandringer, naturstier, padleturer, klatring, speidertivoli, fugletitting, bålkos og pølsegrilling, felles overnatting i telt, turer til spennende historiske steder eller andre naturopplevelser. Alt er i regi av lokale foreninger som bruker mye tid og ressurser på dette hvert år.

For å få en oversikt over alle arrangementer er det opprettet en aktivitetskalender som foreningene selv legger inn informasjon i. Denne markedsføres av Norsk Friluftsliv, og gir en fin oversikt over hvert enkelt fylke.

Les mer om Friluftslivets uke og se arrangementkalenderen på Friluftslivets uke sin egen nettside.

FNF sin rolle i Friluftslivets Uke

FNF i hver region koordinerer søker støtte fra Miljødirektoratet gjennom Norsk Friluftsliv, markedsfører arrangementer regionalt og er i flere fylker med på foreningenes egne arrangementer. I noen fylker arrangeres også bålsamtaler med inviterte politikere for å sette friluftslivet på den politiske dagsordenen.