FnfNasjonaltOm FNFStyret

Styret

Styret som har det overordnede ansvaret for drift av FNF.

Styret skal blant annet sørge for at FNF utvikler seg i tråd med intensjonene, utarbeide budsjett, fordele driftsmidler, gjennomføre FNF-samlinger, ha ansvar for nettstedet og arbeide for gode rammebetingelser for FNF.

Styret består av øverste administrative leder eller dennes stedfortreder i Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Friluftsrådenes Landsforbund og én representant valgt av og blant de ansatte. I tillegg roterer én styreplass blant de av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som ikke er medlem av styret fra før, for to år av gangen.

Styret skal følge vedtatte styreinstruks for FNF nasjonalt.
Styreprotokoller finnes nederst på siden.

Dagens styre består av følgende personer:

 • Eldar Berli  – leder (Generalsekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund)
  Vara: Beate Krokan Carlsson

 • Bente Lier  – nestleder (Generalsekretær Norsk Friluftsliv)
  Vara: Hans Erik Lerkelund

 • Gro Holstad  (Generalsekretær Naturvernforbundet)
  Vara: Sahar Azari

 • Dag Terje K. Solvang   (Generalsekretær Den Norske Turistforening)
  Vara: Maylinn Stomperud

 • Paul Waaler (Friluftsrådenes Landsforbund)
  Vara: Asgeir Knudsen

 • Stine Schultz Heireng (Generalsekretær Norges speiderforbund)
  Vara: Lykke Juhler

 • Kristin Fredheim (valgt av og blant de ansatte)
  Vara: Per Erik Motrøen

Styreprotokoller