FnfNasjonaltOm FNFStyre

Styre

Det er opprettet et styre som har det overordnede ansvaret for drift av FNF.

Styret skal blant annet sørge for at FNF utvikler seg i tråd med intensjonene, utarbeide budsjett, fordele driftsmidler, gjennomføre FNF-samlinger, ha ansvar for nettstedet og arbeide for gode rammebetingelser for FNF.

Styret består av øverste adminsitrative leder eller dennes stedfortreder i Norsk Friluftsliv, Norges Naturvernforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Friluftsrådenes Landsforbund og en representant oppnevnt av de ansatte. I tillegg skal én styreplass rotere blandt de av Norsk Friluftslivs medlemsorganisasjoner som ikke er medlem av styret fra før, for to år av gangen.

Styret skal følge vedtatte styreinstruks for FNF nasjonalt.
Styreprotokoller finnes nederst på siden.

Dagens styre består av følgende personer:

 • Dag Terje K. Solvang   – leder (Generalsekretær Den Norske Turistforening)
  Vara: Maylinn Stomperud

 • Eldar Berli  – nestleder (Generalsekretær Norges Jeger- og Fiskerforbund)
  Vara: Beate Krokan Carlsson

 • Gro Holstad  (Generalsekretær Naturvernforbundet)
  Vara: John Magne Pedersen Tangen

 • Bente Lier (Generalsekretær Norsk Friluftsliv)
  Vara: Hans Erik Lerkelund

 • Ingrid L Wigestrand (Friluftsrådenes Landsforbund)
  Vara: Morten Dåsnes

 • Sven Nordby Andersen (Generalsekretær Norges Padleforbund)
  Vara: Martin Lillehagen Hanssen

 • Gisle Sæterhaug (valgt av og blant de ansatte)
  Vara: Maria Rundhaugen Tesaker

Styreprotokoller