Foto: Adrian Mortensen
FnfNasjonaltAktueltArrangement › Regional samling i Trøndelag 10.-11.11 2021

Regional samling i Trøndelag 10.-11.11 2021

Samling for Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag hvor styreledere, styremedlemmer og koordinatorer er invitert.

Påmelding lukket. For spørsmål om deltakelse, kontakt din FNF-koordinator.

Det blir felles avreise fra Clarion Hotell, Brattørkaia 1 i Trondheim sentrum onsdag 10.11 kl. 09.45 og retur til Trondheim sentrum 11.11 ca. kl. 1430 og Værnes 1500.

Program

Onsdag 10. november 2021

0945 Oppmøte Brattørkaia 1, for avreise i minibuss til Flakk, Rørvik og videre til Bessakerfjellet.
Velkommen og intro på ferga.
1300 Befaring Bessakerfjellet vindkraftverk til fots på grusvei med innlagt lunsj.
1530 Innsjekk Stokkøya Sjøsenter

1630 Velkommen, introrunde og oppsummering av befaring i møterommet.

1715 Vindkraftsaker for FNF framover: Utfordringer og mulige strategier
Innledning ved Siren Juliussen, Rådgiver Naturforvaltning i DNT (digitalt).
Gruppediskusjon om arbeid med vindkraftsaker i fylkene
Ordstyrer: Fredrik Fredriksen, FNF Trøndelag

1815 Pause

1830 Hvordan lykkes i FNF-arbeidet? Åpen diskusjon om utfordringer og muligheter i fylkene.
Ordstyrer: Ole Lilleås

1930 Pause
2000 Middag Strandbaren

Torsdag 11. november 2021

0730 Frokost, matpakkesmøring og utsjekk

0830 FNF i fylkene møter FNF nasjonalt
-Hvordan går det i fylkene v/styrerepresentanter fra fylkene
-Nytt fra nasjonalt styre
-Dialog om hvordan vi kan løfte FNF-arbeidet framover.
Ordstyrer: Ole Lilleås

0930 Pause
0945 Arbeidsmiljø i FNF
Ordstyrer og innleder: Ole Lilleås

1100 Pause

1110 Avreise fra Stokkøya
1430 Ankomst Trondheim S
1500 Ankomst Værnes

Programmet er ferdig. Mindre justeringer kan likevel forekomme.

Praktisk

Deltakere trenger regntøy, vanntett fottøy og varme klær til befaring, drikkeflaske med vann, sitteunderlag.
Koordinatorer – ta med egen PC.