FnfNasjonaltAktueltArrangement › Regional samling i Trøndelag 10.-11.11 2021

Regional samling i Trøndelag 10.-11.11 2021

Samling for Troms og Finnmark, Nordland, Innlandet og Trøndelag hvor styreledere, styremedlemmer og koordinatorer er invitert.

Påmelding her

Vi planlegger ut fra felles avreise fra Trondheim sentrum onsdag 10.11 kl. 09.45 og retur til Trondheim sentrum 11.11 ca. kl. 1430 og Værnes 1500.

Program – justeringer kan forekomme.

Onsdag 10. november 2021

0945 Oppmøte Trondheim S for avreise i minibuss til Flakk, Rørvik og videre til Bessakerfjellet.
1300 Befaring Bessakerfjellet vindkraftverk til fots på grusvei.
1630 Innsjekk Stokkøya Sjøsenter
1715 Vindkraftsaker for FNF framover: Utfordringer og mulige strategier
Innledning ved Siren Juliussen, Rådgiver Naturforvaltning i DNT (digitalt).
Gruppediskusjon om arbeid med vindkraftsaker i fylkene
1815 Pause
1830 Hvordan lykkes i FNF-arbeidet? Åpen diskusjon om utfordringer og muligheter i fylkene.
1930 Pause
2000 Middag Strandbaren

Torsdag 11. november 2021

0730 Frokost, matpakkesmøring og utsjekk
0830 FNF i fylkene møter FNF nasjonalt
-Hvordan går det i fylkene v/styrerepresentanter fra fylkene
-Nytt fra nasjonalt styre
-Dialog om hvordan vi kan løfte FNF-arbeidet framover.

0930 Pause
0945 Arbeidsmiljø i FNF
1100 Pause
1110 Avreise fra Stokkøya
1430 Ankomst Trondheim S
1500 Ankomst Værnes