FnfNasjonaltAktuelt › Strandsonen, webinar 23.9

Strandsonen, webinar 23.9

Foto: Lars Verket.

Webinaret «Strandsonen: snart 70-år med byggeforbud, men stadig utsatt for nedbygging» holdes 23. september.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup blir med
og holder åpningsinnlegget – blir du med?

Strandsonen er en svært viktig friluftslivsarena for store deler av befolkningen i Norge. Etter snart 70 år med byggeforbud opplever vi fortsatt at strandsonen bygges ned bit for bit og dermed blir mindre tilgjengelig for folk flest.

Norsk Friluftsliv, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Friluftsrådenes Landsforbund og Oslofjorden Friluftsråd ønsker derfor gjennom dette webinaret å sete søkelyset på
forvaltningen av strandsonen, blant annet gjennom presentasjon av ny forskning på området.

Målgruppen er offentlig forvaltning, universiteter og høgskoler, frivillige
organisasjoner og andre som har interesse for strandsoneforvaltning.
Sett av dagen allerede nå – arrangørene melder at program og påmelding kommer etter sommeren!

SE INVITASJON HER