Foto Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Styremøte nasjonalt 14.6

Styremøte nasjonalt 14.6

Stikkord saker: Nye styremedlemmer, Bente Lier nestleder, styreinstruks, betalings- og godkjenningsfullmakter, driftstilskudd til FNF Møre og Romsdal, Landssamling 29. nov-1. des, kommende styremøter.

Les hele protokollen her.

Oppsummering

På dette første styremøtet etter årsmøtet ble de nye styremedlemmene ønsket velkommen. Protokollen inneholder fullstendig liste over styrets medlemmer og varamedlemmer med epostadresser og telefonnummer.

Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, ble valgt til styrets nestleder for to år.

Styret gjennomgikk og oppdaterte styreinstruksen.

Siden daglig leder er eneste ansatte nasjonalt er det viktig med ekstra ryddige rutiner rundt betaling- og godkjenningsfullmakter. Rutinene må være både sikre og effektive. Styret diskuterte hvilke løsninger som bør gjelde og fattet et detaljert vedtak om inngåelse av avtaler om økonomiske forpliktelser, godkjenning av fakturaer, bedriftskort, daglig leders reiseregninger og utlegg, regnskapsføring, godkjenning av bankbetalinger og bankkonti.

Styret ga driftstilskudd til FNF Møre og Romsdal med signal om at eventuelt tilskudd for 2024 ikke uten videre kan forventes like høyt.

Pågående høring angående Strategiplan 2024-28 med FNFs nasjonale medlemsorganisasjoner er planlagt oppsummert i workshop i september. Dette ble diskutert kort.

Styret tok også opp Landssamling 2023 for tillitsvalgte og ansatte i FNF i fylkene, nasjonalt og i nasjonale organisasjoner. Samlingen finner sted i perioden 29. november – 1. desember. Styret ba daglig leder følge opp planleggingen i samråd med ressurspersoner fra FNF-nettverket. I etterkant av møtet er det satt ned en programkomité bestående av Maylinn Stomperud fra DNT, Hans Erik Lerkelund fra Norsk Friluftsliv, Øyvind Johnsen fra FNF Østfold / Naturvernforbundet og daglig leder.

For resten av året er det planlagt to styremøter, 13. september, med etterfølgende workshop, og 22. november.