Foto Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Styremøte nasjonalt 26.4.23

Styremøte nasjonalt 26.4.23

Stikkord møtesaker: driftsstøtte til FNF i fylkene, lønnsoppgjøret 2023, spørsmål om FNFs rolle i prosjekt, styreevaluering.
Les hele protokollen her.

Oppsummering

På styremøtet 26. april tildelte FNFs nasjonale styre driftstilskudd til FNF Troms, Rogaland, Trøndelag og Finnmark. Det går fra av vedtaket at «Fylkesvise FNF fra hele landet som får vesentlig endrede økonomiske forutsetninger og som får behov for driftstilskudd, oppfordres til å søke løpende gjennom året så snart behovet oppstår».

For lønnsoppgjøret bestemte styret at daglig leder beslutter om forhandlingsutvalgets sammensetning, mens arbeidstutvalget bestemmer om forhandlingsrammer. Arbeidstuvalget består av styreleder, nestleder og daglig leder. FNF Naturviterne og daglig leder har i etterkant avtalt dato for lønnsforhandlinger i slutten av august. Arbeidsgivers forhandlingsutvalg vil bestå av Beate Krokan Carlsson fra NJFF og daglig leder.

Styret tok også stilling til en spørsmål om FNFs mulige rolle i et prosjekt å utvikle «Friluftsbarometer» i Møre og Romsdal da FNF i fylket hadde bedt om råd i spørsmålet om FNF var den rette aktøren til å styre prosjektet og til å ta i mot og styre midler til det. Styrets la til grunn at prosjektet var relativt omfattende og fattet følgende vedtak: «Styret ser vanskelig at dette skal inngå i en koordinators oppgaver. Et slikt prosjekt bør heller eies av en av organisasjonene som står bak FNF.»

Vedtaket er konsistent med at styret generelt har vært skeptisk til prosjektaktivitet i fylkene, og særlig når den kan vri koordinators tid og oppmerksomhet vekk fra kjerneoppgavene.

Styret gjennomgikk resultatene av evaluering av styret, styreleder og daglig leder. Samtlige styremedlemmer hadde besvart undersøkelsen. Styret mener at evalueringen bekrefter at styret, styreleder og daglig leder fungerer generelt godt.