Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Arbeid med strategiplan 2024-28

Arbeid med strategiplan 2024-28

Workshop 13. september med de nasjonale medlemsorganisasjonene

Workshop om Strategiplan 2024-28 arrangeres 13. september 2023 klokka 09.30-13.45 i Nedre Slottsgate for FNFs styremedlemmer, varamedlemmer og andre ressurspersoner fra de nasjonale medlemsorganisasjonene.

Påmeldingsfristen er ute – vennligst ring daglig leder 415 06 236 dersom du likevel ønsker å delta.

Prosessen vil bygge på mottatte høringsinnspill fra de nasjonale medlemmene. Erik Strøm fra Boldt vil lede workshopen. Han kjenner friluftslivsorganisasjonene godt fra før og er en ressursperson på både strategiarbeid og interessepolitisk arbeid på lokalt og regionalt nivå. Det vil være god tid til dialog og spørsmål. Det lages en oppsummering i etterkant som også inneholder implikasjoner for mål, strategi, veivalg og prioriteringer

  • Vi skal etablere grunnlag for ny strategi 2024-2028 som skal på høring før endelig behandling
  • Lokalt er det mer konflikter og oppmerksomhet enn tidligere om press på arealer – mens mange er opptatt av verdien av friluftsliv.
  • Det er flere høringssaker enn før
  • Flere prosjekter innenfor vindkraft og mineraler har bidratt til å få arealsaker til å bli blant topp-saker inn mot lokalvalget

I seminaret vil vi ha dialog om

  • FNFs rolle og posisjon
  • Nå-situasjonen – hvor vi nå står ut fra gjeldende strategi og det vi har sagt vi skulle oppnå
  • Hva og hvilke type aktører som kan påvirke videre utvikling av det vi jobber for og vår virksomhet – og hva det vil gi av mulige fremtidsbilder 2028
  • Implikasjoner av mulige fremtidsbilder for strategi, veivalg og prioriteringer

Program

09.30-09.40 Introduksjon •Om dagen og deltagere
09.40-10.15 FNFs rolle og posisjon basert på innspill fra organisasjonene
10.15-11.30 Mulige fremtidsbilder
Presentasjon og diskusjon av temaer og aktører som kan påvirke vår virksomhet
Dialog om mulige fremtidsbilder og implikasjoner for mål og strategi
11.30-12.00 Lunsj
12.00-13.15 Vår situasjon og implikasjoner for strategi
Hva vi har oppnådd og hvor vi er nå ut fra gjeldende strategi – presentasjon og diskusjon
13.15-13.30 Oppsummering og avrunding: Mulig målbilde og prioriteringer i ny strategi
13.30-13.45: Neste skritt

Høring av de nasjonale organisasjonene

FNF inviterte i april de nasjonale medlemsorganisasjonene til å uttale seg om ønsket utvikling av FNF framover fordi FNF skal lage ny strategiplan for perioden 2024-28.

Her er høringssvarene sammenstilt.

Her er de enkelte høringssvarene:

Høringsnotatet ble sendt til Den norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund og Norsk Friluftsliv 25. april 2023.

Last ned høringsnotatet her.

Høringsfristen var 23. august.

Bakgrunn: Strategiplan 2019-2023

Perioden for FNFs Strategiplan for 2019-2023 er i ferd med å gå ut og FNF nasjonalt starter arbeidet med ny strategiplan. Saken ble flere ganger diskutert på styremøter i nasjonalt styre og på regionale samlinger med representanter fra regionale styrer og ansatte.