Foto: Ole Lilleås
FnfNasjonaltAktuelt › Arbeid med strategiplan 2024-28

Arbeid med strategiplan 2024-28

Høring oktober/november 2023

FNF i fylkene og nasjonale medlemsorganisasjoner ble 4. oktober invitert til høring.
Her er høringssvarene:

Her er Høringsdokumentene. Siste frist var 14. november 2023.

Svar gis på disse Formslenkene:

Workshop 13. september 2023 med de nasjonale medlemsorganisasjonene

Workshop om Strategiplan 2024-28 ble arrangert 13. september 2023 i Nedre Slottsgate for FNFs styremedlemmer, varamedlemmer og andre ressurspersoner fra de nasjonale medlemsorganisasjonene.

Erik Strøm fra Boldt ledet workshopen. Vi hadde vi dialog om blant annet FNFs rolle og posisjon, status, mulige framtidsbilder, strategiske utfordringer og muligheter.

  • Nå-situasjonen – hvor vi nå står ut fra gjeldende strategi og det vi har sagt vi skulle oppnå
  • Hva og hvilke type aktører som kan påvirke videre utvikling av det vi jobber for og vår virksomhet – og hva det vil gi av mulige fremtidsbilder 2028
  • Implikasjoner av mulige fremtidsbilder for strategi, veivalg og prioriteringer

Oppsummering av workshop ved Erik Strøm, revidert av daglig leder

Høring av de nasjonale organisasjonene

FNF inviterte i april de nasjonale medlemsorganisasjonene til å uttale seg om ønsket utvikling av FNF framover fordi FNF skal lage ny strategiplan for perioden 2024-28.

Her er høringssvarene sammenstilt.

Her er de enkelte høringssvarene:

Høringsnotatet ble sendt til Den norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Naturvernforbund og Norsk Friluftsliv 25. april 2023.

Last ned høringsnotatet her.

Høringsfristen var 23. august.

Bakgrunn: Strategiplan 2019-2023

Perioden for FNFs Strategiplan for 2019-2023 er i ferd med å gå ut og FNF nasjonalt starter arbeidet med ny strategiplan. Saken ble flere ganger diskutert på styremøter i nasjonalt styre og på regionale samlinger med representanter fra regionale styrer og ansatte.