FnfNasjonaltSlik bruker du malene

Slik bruker du malene

De fleste saker fra myndighetene skal ut på høring for å sikre allmennhetens interesser. En høring vil si at alle dokumenter i saken blir tilgjengeliggjort/lagt frem, og allmennheten får mulighet til å komme med sine synspunkter. På denne måten blir saken bedre opplyst og får et bedre beslutningsgrunnlag. Les mer om høringer hos Store norske leksikon.

Forum for natur og friluftsliv har laget en rekke maler til uttalelser, som ligger på «Høringssvar på 123.no», med henvisning til aktuelle bestemmelser og referanser. 

  1. Velg høringstype
  2. Last ned malen til din maskin
  3. Tilpass innholdet til din aktuelle høring

Vipps så har du en høringsuttalelse du kan sende inn til aktuelle instanser.

Her er noen tips til hvordan de kan brukes på best måte. 

Tilpass malene

Malene må tilpasses til høringssak og mottaker. Det er lurt å legge inn noe informasjon om hva saken gjelder og hvorfor den er viktig for natur- og friluftslivsinteressene. Dokumentet må tilpasses lokale forhold.

I malene er det egne steder som er markert med gulmerket kursiv hvor det kan fylles inn slik informasjon. Husk å fylle inn eller fjerne alle disse feltene før du sender inn høringssvaret.

Trenger du mer informasjon om saken?

Hvis det er noe du ikke forstårom saken eller trenger mer informasjon, så har alle forvaltningsorgan en veiledningsplikt etter forvaltningsloven § 11, og du vil kunne be dem om å klargjøre det for deg.

Hvor sendes høringssvaret?

Høringssvaret skal sendes til den myndigheten/virksomheten som har sendt ut høringen (f.eks. en kommune). Ofte har myndigheten et saksnummer eller en annen referanse de ønsker at høringssvaret skal merkes med. Husk å sette dette på høringssvaret.

Hvis du er usikker på hvor en høringssvaret skal sendes, så husk at alle forvaltningsorgan har en veiledningsplikt , og du vil kunne be dem om å klargjøre det for deg.

Mer informasjon

HØRINGSRADAREN gir enkel oversikt over hvilke relevante saker for natur og friluftsliv som er på høring fra kommunene, staten og andre myndigheter.

Hvis du har liten erfaringer med naturforvaltningen i Norge kan du ta en titt på FAKTAARK FOR NATURFORVALTNING som er utarbeidet av Norsk Friluftsliv med støtte fra Miljødirektoratet.